Beste,

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. ( BKO – BLO – BuSO OV 1)

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken.We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC Maria Ter Engelen, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats.Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

Christelijke waarden -geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor- zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn.Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Via de navigatie aan de linkerzijde kunt u alle info over onze school terugvinden.

Contact:

Vzw Heuvelzicht

Stokstraat 1a                                                                                                                                                       051/50.55.58

8650 Klerken                                                                                                                                         

Directeur BuSO: Mevr. Lieve Deroo                                          Directeur BuBaO: Mevr. Lieve Dehondt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     Webmaster: William Deboeuf