Inspectie 2.0

De Vlaamse Overheid staat in voor de inspectie van ons onderwijs. Voor een school betekent dit dat om de zoveel jaar een doorlichtingsteam langs komt. Dit is een team van onderwijsinpecteurs die de doorlichting uitvoeren. 

 

Dit jaar was het opnieuw de beurt aan onze school en meer bepaald het BuSO van Heuvelzicht om doorgelicht te worden. Net voor de Kerstvakantie werd de directie op de hoogte gebracht dat de doorlichting zou doorgaan in de week van 13 januari. Een team van twee onderwijsinspecteurs zouden op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn op de school om de doorlichting uit te voeren. 

Sinds 2018 mogen we spreken van de ‘Inspectie 2.0’. Met deze nieuwe doorlichtingsaanpak wil de onderwijsinspectie de kwaliteitsdriehoek school – onderwijsinspectie – pedagogische begeleiding erkennen. Elke partner speelt daarbij zijn eigen rol om de onderwijskwaliteit dag na dag en voor iedere leerling te realiseren. Door de kwaliteitsontwikkeling van de scholen expliciet te onderzoeken, wil de onderwijsinspectie elke school stimuleren als eerste verantwoordelijke voor haar onderwijskwaliteit. 

 

Voor ons als leerkrachten was het een eerste kennismaking van de ‘inspectie 2.0’, maar we waren er klaar voor. Aan de hand van de planning die het doorlichtingsteam gemaakt had, kon de directie onze eigen planning opmaken. Door de vele gesprekken met de inspecteurs, moesten er namelijk veel vervangingen gebeuren. Het hele team stond echter de hele week paraat om bij te springen waar nodig en er voor te zorgen dat de doorlichting zo weinig mogelijk invloed had op de leerlingen en hun lesactiviteiten. 

Naast de gekende klasbezoeken die de inspecteurs doen in zowat alle klassen en tijdens zoveel mogelijk verschillende lesactiviteiten, werden ook tijdens groepsgesprekken een aantal kwaliteitsgebieden onder de loep genomen. De ‘kwaliteitsontwikkeling’ werd besproken in een open groepsgesprek met de onderwijsinspecteurs. Hiervoor werd een groep mensen afgevaardigd die ons volledig schoolteam kon vertegenwoordigen. De ‘leerlingenbegeleiding’ kwam aan bod aan de hand van casussen en de ‘onderwijsleerpraktijk’ werd onderzocht aan de hand van klasbezoeken, gesprekken met leerkrachten en leerlingen alsook tijdens de verschillende groepsgesprekken. Ook  werd er samen met onze preventieadviseur Stefaan onderzoek gedaan naar bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 

Op dinsdag waren ouders, grootouders en een bewindvoerder van verschillende leerlingen bereid om een gesprek aan te gaan met de inspecteurs, waarvoor nogmaals onze dank! 

 

Tijdens het groepsgesprek op donderdag werden de onderwijsschalen er bij genomen. Op deze schalen mochten we aanduiden waar we onszelf zien als school op de verschillende kwaliteitsgebieden en werd ons verteld waar de inspecteurs ons zagen. Het werd snel duidelijk dat de school en het doorlichtingsteam op eenzelfde lijn zaten. Als school weten we dus goed wat onze sterke punten zijn, maar ook waar onze uitdagingen liggen.  

 

Tijdens het synthesegesprek werd het advies van het doorlichtingsteam meegedeeld: GUNSTIG, zonder bemerkingen! Op twee gebieden, namelijk onze samenwerking met het CLB en organisatiebeleid, werden we zelfs ‘boven de verwachting’ geschaald. Dit wil zeggen dat we hier als voorbeeld gezien mogen worden en hier zijn we dan ook best trots op. 

 

Dit resultaat sterkt ons om verder te doen zoals we bezig zijn en onze uitdagingen niet uit de weg te gaan. 

Shopping Basket