Zangkoor Heuvelzicht brengt sfeer op jaarlijkse kerstmarkt

Tijdens het weekend van 6 tot 8 december was er naar jaarlijkse gewoonte ‘Kerstmarkt’ in de grote zaal van ‘De Vleugels’. Het is ondertussen een echte traditie geworden dat er door leerlingen van Heuvelzicht gezongen wordt! Dit jaar mochten pedagogische eenheden 1 en 13 het podium op. 

 

In de weken vooraf werd er gretig geoefend in de klas. We streven ernaar om elk jaar minstens 1 nieuw liedje te brengen om zo gaandeweg ons repertoire uit te breiden. Nieuwe liedjes worden met behulp van onze logopedisten gevisualiseerd. Zo krijgen de leerlingen een ‘tekst’ met prenten die het wat gemakkelijker maakt om de liedjesteksten te memoriseren.  

 

Er wordt met heel wat enthousiasme gezongen! Het zingen wordt ondersteund met behulp van gebaren. Zo worden bepaalde woorden uitgebeeld en is er naast het auditieve aspect ook nog een visueel aspect aan verbonden! Voor leerlingen die niet spreken is dit een mogelijkheid om zo ook deel uit te maken van het koor. 

 

De optredens (1 maal in de voormiddag en 2 maal in de namiddag) zijn altijd heel plezant! Zowel het koor als het publiek kan enorm genieten van de kerstmuziek. Het zangkoor is heel enthousiast tijdens het zingen en bespelen van instrumenten. Een welgemeend applaus doet iedereen op het podium glunderen van genot!  

Alvast aan iedereen een vrolijk Kerstfeest en een prettig eindejaar!

 

Groetjes,

Het kerstkoor van Heuvelzicht 

Shopping Basket