Samenwerking

In onze school werken we heel nauw samen met verschillende externe partners. Hieronder een kort woordje uitleg om de samenwerking nader toe te lichten.

De Vleugels

Voor bepaalde activiteiten doen we ook beroep op therapeuten om deze in groepsverband toch te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld: zwemmen ( met ondersteuning van kiné ) – groepslogo ( met ondersteuning van logo ) – Sherborne ( met ondersteuning van ergo )

Daarnaast blijven de individuele therapiemomenten doorgaan per, discipline, waar noodzakelijk.

CLB

Verder wordt de school begeleid door het Centrum voor leerlingenbegeleiding Ieper.

Ze nemen testen af op :

  • medisch gebied
  • psychologisch gebied
  • pedagogisch gebied

De C.L.B – medewerkers komen geregeld de klassenraad bijwonen wanneer de leerlingen besproken worden en dat volgens afgesproken data.

In functie van de optimale ontwikkeling van het zelfconcept beoordelen we elke leerling naar zijn eigen relatieve vorderingen; de leerlingen zijn te verschillend om te vergelijken.

 

Elke leerkracht houdt een evaluatiefiche bij omtrent zijn leerlingen.

Aan de hand van een contactschrift of mondeling contact met de leefgroepen en MFC ouders worden evaluaties, veranderingen, gebeurtenissen, ervaringen per leerling genoteerd en doorgegeven. Iedere leerling wordt ook in teamverband met het MFC eenmaal per jaar besproken.

 

Belangrijke beslissingen gebeuren via een klassenraad.

Het schoolteam bestaat uit de directie, leerkrachten en paramedici.

In de klassenraad worden de volgende aspecten belicht :

  • groeperen van de leerlingen in pedagogische eenheden.
  • het vastleggen van het opvoedingsprogramma van deze pedagogische eenheden op basis van het raamplan.
  • het opstellen van het handelingsplan voor iedere leerling, rekening houdend met zijn aanleg, leeftijd, motivatie en tempo, strevend naar een evenwicht tussen de eigenheid van de leerling en de eisen noodzakelijk voor de sociale integratie.
  • de evaluatie van het gedrag, de vorderingen van de leerlingen en van het opvoedingsgebeuren zelf.
  • bespreking van algemene en praktische zaken, o.a.
  • pedagogische studiedagen, sportdagen
  • contactdagen voor de ouders.

Contactgegevens (CLB Ieper):

Vestigingscoördinator: Mijnheer Vandenbroucke Hans

Dokter: Mevrouw Marieken Vandenbroucke

Psycho-pedagogische consulent: Mevrouw Caulier Kristien

Schoolverantwoordelijke: Mevrouw Caulier Kristien

Paramedisch werker/ verpleegkundige: Mevrouw Sinaeve Tine

Adres: Bukkersstraat, 38 8900 Ieper Tel: 057/216048

e-mail:

website:

Viso Roeselare

Tijdens speciale gelegendheden komen/krijgen we ondersteuning van leerlingen uit het VISO van Roeselare. Ze komen helpen met de begeleiding tijdens sportdagen of schoolreis! Een mooie samenwerking tussen beide scholen!

Thuisverpleging

Elke dag komen er verpleegsters langs om de externe leerlingen (die recht hebben op thuisverpleging) te begeleiden tijdens het toiletmoment voor het middagmaal en ze geven sonde-voeding in de namiddag.

Vestatech

Vestatech ondersteunt onze school op vlak van ICT. Meer info over hun diensten vind je op https://www.vestatech.be.

Cera

Andere sponsors

Shopping Basket