Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

Een bewogen jaar

Wat een schooljaartje was me dit!! We zijn blij dit schooljaar vol coronamaatregelen te kunnen afsluiten en kijken nu al uit naar een nieuw schooljaar dat hopelijk normaal kan opstarten. Op naar een schooljaar zonder bubbels, faceshields en mondmaskers, …

Doe- en belevingsdagen!

Na een moeilijk coronaschooljaar vol maatregelen, tijdelijke sluitingen, aanpassingen, wissels en onderbrekingen beslisten we om de jaarlijkse doe- en belevingsdag op een zo veilig mogelijke manier te laten doorgaan. Vorig schooljaar hadden we deze dag al verloren tijdens de eerste lockdown, dus dit jaar …

Een interview met PE1

Een interview met de leerlingen van PE1 over het coronavirus. Hoe voelen jullie zich in de klas tijdens corona? Wij voelen ons goed in de klas, maar door corona zijn er enkele aanpassingen gebeurd… Leander, Ashley en Kelsy volgen …

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Shopping Basket