Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

Schenkingen

We zijn 2021 alvast op een leuke manier mogen starten dankzij twee mooie en nuttige schenkingen van mensen die duidelijk het beste voor hebben met onze school en onze leerlingen.   Mevrouw Ann Decruyenaere schonk de school een leuk …

Gelukkig 2021

Op maandag 4 januari is de kerstvakantie voorbij en starten we een nieuw jaar en een volgend deel van het schooljaar op.   Hierbij willen we u graag meegeven dat we met goede hoop en met alle geldende afspraken …

Kerstwens

Geen kerstviering in de kapel met iedereen samen, maar een aangepaste kerstviering in onze bubbel in de klassen en leefgroepen. Geen kerstmarkt in de grote zaal, maar een kerstijsje en koekje in de klas. Geen kerstfeestje of gezellige eindejaarsdrink …

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Contact

vzw Heuvelzicht
Stokstraat 1A
8650 Klerken
051/50 55 58
buo@heuvelzicht.be

directie

BuSO
Mevr. Lieve Deroo
lievederoo@heuvelzicht.be

BuBaO
Mevr. Lieve Dehondt
lievedehondt@heuvelzicht.be

social

Shopping Basket

UPDATE COVID-19 MAATREGELEN

Beste ouder, vertegenwoordiger,

 

Zoals u wellicht hebt vernomen in de pers zal er vanaf maandag 29 maart geen les zijn in het lager en secundair onderwijs, dit wil ook zeggen voor het buitengewoon lager en secundair onderwijs. Er is geen opvang voorzien in de school en in de Vleugels.

 

Voor de kleuters is er wel school.  Voor hen blijft de huidige werking doorlopen.

 

Hou zeker onze facebookpagina of website in het oog.  Van zodra er iets wijzigt, zal er steeds via deze twee informatiekanalen de correcte informatie terug te vinden zijn. We verwachten uw zoon/dochter terug op school op maandag 19 april.

 

 

Fijne vakantie!

 

Lieve Dehondt                                                                         Lieve Deroo

Directie BuBaO                                                                       Directie BuSO