Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

KERSTMARKT

De jaarlijkse Kerstmarkt Klerken ging dit jaar door in het weekend van 6, 7 en 8 december. De kerstmarkt ging zoals elk jaar door in de grote zaal van De Vleugels. Het is ondertussen een echte traditie geworden dat op vrijdag de Kerstmarkt muzikaal opgevrolijkt wordt door een kerstkoor met leerlingen van Heuvelzicht! 

Kerstkoor

HOOG BEZOEK

Op vrijdag 8 november kregen we hoog bezoek in onze school. Sint-Maarten en zwarte Piet zijn namelijk in alle klassen een kijkje komen nemen. Ze brachten chocolade en picknicken mee, maar ook de leerlingen hadden telkens iets voorzien. Wat er allemaal voor de Sint en Piet gedaan werd, kan je hier lezen!

Sint-Maarten

DE HEUVELBAR

Vorig schooljaar werd op initiatief van enkele collega’s de ‘Heuvelbar’ opgericht. Dit leverde een centje op en het team achter de Heuvelbar besliste om dit te investeren in materiaal voor de leerlingen tijdens de lessen op het luchtkussen. Plezier voor leerkrachten en leerlingen. Van een win-win situatie gesproken!

De Heuvelbar

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Contact

vzw Heuvelzicht
Stokstraat 1A
8650 Klerken
051/50 55 58
buo@heuvelzicht.be

directie

BuSO
Mevr. Lieve Deroo
lievederoo@heuvelzicht.be

BuBaO
Mevr. Lieve Dehondt
lievedehondt@heuvelzicht.be

social

Shopping Basket