Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

BUBBELS

Joepieeeeee!!! Het nieuwe schooljaar is van start kunnen gaan. Er werden na veel overleg en een grondige voorbereiding heel wat maatregelen genomen om op een coronaveilige manier les te kunnen geven. Lees hier alvast welke veiligheidsmaatregelen we genomen hebben om te voldoen aan pandemieniveau geel.

BOOTCAMP

Op 11 februari 2020 stond onze jaarlijkse sportdag gepland. Dit jaar stonden de opdrachten in het teken van het thema ‘Bootcamp’. Alle leerkrachten hadden zich dus uitgedost in hun beste legerkledij. Er werd ook wat schmink voorzien voor alle leerlingen zodat ook zij zich konden inleven voor deze dag.

INSPECTIE 2.0

De Vlaamse overheid staat in voor de inspectie van ons onderwijs. Dit schooljaar was het de beurt aan het BuSO van Heuvelzicht om doorgelicht te worden. Tijdens de week van 13 januari was het zover en kregen we bezoek van een doorlichtingsteam. Hoe dit verliep en wat het verdict geworden is, kun je hier lezen!

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Contact

vzw Heuvelzicht
Stokstraat 1A
8650 Klerken
051/50 55 58
buo@heuvelzicht.be

directie

BuSO
Mevr. Lieve Deroo
lievederoo@heuvelzicht.be

BuBaO
Mevr. Lieve Dehondt
lievedehondt@heuvelzicht.be

social

Shopping Basket