Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

Een interview met PE1

Een interview met de leerlingen van PE1 over het coronavirus. Hoe voelen jullie zich in de klas tijdens corona? Wij voelen ons goed in de klas, maar door corona zijn er enkele aanpassingen gebeurd… Leander, Ashley en Kelsy volgen …

Schenkingen

We zijn 2021 alvast op een leuke manier mogen starten dankzij twee mooie en nuttige schenkingen van mensen die duidelijk het beste voor hebben met onze school en onze leerlingen.   Mevrouw Ann Decruyenaere schonk de school een leuk …

Gelukkig 2021

Op maandag 4 januari is de kerstvakantie voorbij en starten we een nieuw jaar en een volgend deel van het schooljaar op.   Hierbij willen we u graag meegeven dat we met goede hoop en met alle geldende afspraken …

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Contact

vzw Heuvelzicht
Stokstraat 1A
8650 Klerken
051/50 55 58
buo@heuvelzicht.be

directie

BuSO
Mevr. Lieve Deroo
lievederoo@heuvelzicht.be

BuBaO
Mevr. Lieve Dehondt
lievedehondt@heuvelzicht.be

social

Shopping Basket

UPDATE COVID-19 MAATREGELEN

Beste ouder, vertegenwoordiger,

 

Vanaf maandag, 19 april 2021, starten we terug op! Nog niet op de ‘normale’ manier, maar wel als volgt:
  • Onderwijs op school voor de externe leerlingen en dagopvangers.
  • Onderwijs in de leefgroepen of een aangepast aanbod indien mogelijk voor de internen.
We verlangen tot we jullie terugzien!
 

Lieve Dehondt                                                                         Lieve Deroo

Directie BuBaO                                                                       Directie BuSO