Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

Vormsel

Vaar je mee?  Vaar je verder mee met Jezus? “JA!”, zeiden Charlotte en Leandro!  Want Charlotte en Leandro deden op zaterdag 30 oktober 2021 hun vormsel.   Vormheer Toon Vandeputte verwelkomde iedereen maar vestigde meteen ook alle aandacht op …

Den nieuwen directeur

Even mezelf voorstellen als ‘den nieuwen directeur’ van Heuvelzicht! Mijn naam is Björn Lefere en ik heb met de start van het nieuwe schooljaar ook letterlijk een nieuwe start genomen.  Ik werk reeds 25 jaar in het onderwijs. Ik …

Nieuwe personeelsleden én een nieuwe klas

Nieuwe stralende gezichten in Heuvelzicht Scott – Davina – Jana – Maaike – Amber – Ilse – Björn Ze stellen zichzelf graag in het kort aan u voor:   Mijn naam is Scott. Ik ben geboren in Australië, maar …

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Shopping Basket