Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

To good to cook

Vrijdag 15 december kwam Femke van ‘To good to cook’ op bezoek om een leuke workshop te geven aan de leerlingen van onze leergroepen. Dit werd een leuke ervaring voor onze leerlingen. De workshop bestond uit twee delen. In het …

SMOG

Met heel veel trots mocht onze school alsook het zorgcentrum de Vleugels het kwaliteitslabel SMOG-vriendelijke leer-en leefomgeving in ontvangst nemen.   Vooraleer we dit kregen, moest er voldaan zijn aan 6 criteria, waaronder iemand met een officieel SMOG-attest in …

LADIES VAN KLEEF

BEDANKT!!   Dankzij de financiële steun van Kiwanis “Ladies van Kleef” uit Roeselare, hebben we enkele heel mooie aankopen kunnen doen voor onze leerlingen in heuvelzicht.   Er werd volop ingezet op muziek en klankbeleving. Zo konden we een …

WELKOM

Welkom op de website van vzw Heuvelzicht!

 

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. (BKO – BLO – BuSO OV 1)

 

Aan elk kind en elke jongere willen we kansen geven om zichzelf te ontplooien en stap voor stap verder te gaan volgens hun eigen mogelijkheden. Daar waar het moeilijk gaat een helpende, ondersteunende, leidende en soms dwingende hand reiken. We willen een veilige plaats bieden waar rust, vertrouwen en verdraagzaamheid leeft. Iedere leerling wordt beschouwd als gelijkwaardige medemens, als persoon die zin geeft aan zijn leven en recht heeft op verantwoordelijkheden.

 

Onze leerlingen kunnen rekenen op een hecht team dat zich specialiseerde in verschillende domeinen (autisme, ADHD, basale stimulatie, …) opdat elk kind onderwijs op maat zou krijgen.

 

We willen tevens een luisterend oor bieden en problemen met de nodige discretie behandelen. Eerlijke informatie en goede communicatie met ouders, het MFC de Vleugels, collega’s en andere betrokkenen zijn ontzettend belangrijk. Daarom vinden er geregeld overlegmomenten plaats. Voor dit alles wil de school zich baseren op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

 

Christelijke waarden, zoals geloof, vertrouwen, vergeven, nieuwe kansen geven, waardering, wederzijds respect, zorgen voor, zijn voelbaar aanwezig in ons dagdagelijks bezig zijn. Vanuit de evangelische boodschap wekken we vreugde en hoop bij onze kinderen en jongeren.

Shopping Basket