Heuvelzicht

Een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2

IN DE KIJKER

Een start van het schooljaar in bubbels.

7 september, 2020 

Joepieeeeeeee! Schooljaar 2020-2021 is van start kunnen gaan. We hebben onze leerlingen hard gemist en zijn dan ook zeer tevreden dat het nieuwe schooljaar van start is kunnen gaan op 1 september. Een gewoon schooljaar wordt het zeker en vast niet, maar we doen ons best om ons aan te passen aan de huidige situatie om de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben.

 

Na veel overleg met alle betrokken instanties en voorbereiding werden alle nodige en haalbare maatregelen genomen om op een zo veilig mogelijke manier onderwijs te kunnen bieden. Hieronder een korte oplijsting van verschillende maatregelen.

 

 • Het creëren van klasbubbels.
 • externe en interne leerlingen in aparte bubbels.
 • Aangepaste klassamenstelling rekening houdend met de leefgroepen van De Vleugels.
 • Mondmaskerverplichting tijdens het busvervoer indien haalbaar.
 • Mondmaskerverplichting voor alle leerkrachten.
 • Geen derden toegelaten op het schooldomein.
 • Verplaatsingen volgens schema zodat klasbubbels elkaar niet tegen komen in de gang.
 • Middagpauze in open lucht.
 • Aangepast uurrooster omdat sommige activiteiten niet mogen doorgaan.
 • Extra aandacht voor handhygiëne bij de leerlingen.
 • Extra aandacht voor het reinigen van het klaslokaal.
 • Mogelijkheid tot digitaal oudercontact.

 

Dit zijn veiligheidsmaatregelen van onze school die gelden voor pandemieniveau geel. Meer info over de verschillende maatregelen per pandemieniveau kan je hier terugvinden.  

Bootcamp Heuvelzicht

11 februari, 2020 

Op 11 februari 2020 stond onze jaarlijkse sportdag gepland. Dit jaar stonden de opdrachten in het teken van het thema ‘Bootcamp’. Alle leerkrachten hadden zich dus uitgedost in hun beste legerkledij. Er werd ook wat schmink voorzien voor alle leerlingen zodat ook zij zich  konden inleven voor deze dag.

 

De leerlingen werden zoals elk jaar verdeeld in 3 groepen. Voor elke groep was een specifiek programma voorzien.

 

De leerlingen van klassen PE1, PE10 en PE13 maakten de verplaatsing naar sporthal De Pluimen in Diksmuide. Daar kregen zij onder leiding van meester Johan en meester Simon onder andere een sessie stoot- en traptechniek. Dit was voor vele leerlingen de eerste keer dat ze met deze sporttak in contact kwamen! De meesten vonden het dan ook superleuk om hiermee kennis te maken. Met meester Johan hadden ze tenslotte een echte ervaren leermeester op het vlak van gevechtssporten!

De leerlingen die in Klerken (grote zaal) bleven, werden verdeeld in 2 groepen; de rolstoel gebonden groep en de mobiele groep. Deze 2 groepen kregen de ondersteuning van leerlingen uit ‘T Saam Campus Cardijn Diksmuide. Elke klas kreeg een stempelkaart met de verschillende missies (opdrachten) op. Na elke missie kregen de leerlingen een stempel. De bedoeling was dan ook om gedurende de hele dag zo veel mogelijk stempels te verzamelen.

 

De opdrachten van de rolstoel gebonden groep bestonden onder andere uit schommelen, stoelendans, experimenteren op lange mat, bowling, parachute, op doek vooruit trekken, … In de namiddag werd er een rolstoeldans aangeleerd en een grote wandeling gemaakt.  Voor de mobiele groep waren andere opdrachten voorzien. Zij kregen onder andere een klimparcours, een sluipparcours, een schietstand (met NERF-geweren!), stuiterbal, ritje met de tank, … Kortom, voor elke leerling was er een waaier aan activiteiten voorzien!

Omstreeks 15u was er een apotheose voorzien. De leerlingen van Diksmuide hadden ondertussen opnieuw de verplaatsing gemaakt naar Klerken. Er werden stoelen en banken geplaatst zodat een groot publiek kon plaatsnemen voor de show. De rolstoel gebonden leerlingen brachten, samen met hun begeleiders, een prachtige rolstoeldans op het liedje van K3. Het publiek was alvast laaiend enthousiast!

Om de dag af te sluiten werd er, zoals gewoonlijk, een fuif gegeven. Met meester Kristof achter de draaiknoppen konden de leerlingen hun laatste energie kwijt op de dansvloer! We kunnen dan ook spreken van een geslaagde editie van de sportdag. De leerlingen hadden er een echte topdag opzitten!

Wij willen zeker ook de leerlingen van ‘T Saam Campus Cardijn bedanken voor hun medewerking, inzet en enthousiasme. Zij hebben er mede voor gezorgd dat onze leerlingen van Heuvelzicht een onvergetelijke dag beleefd hebben! Vanuit het ganse Heuvelzicht team een welgemeende DANKJEWEL!

 

Sportieve groeten,

Werkgroep Sportdag

Inspectie 2.0

27 januari, 2020 

De Vlaamse Overheid staat in voor de inspectie van ons onderwijs. Voor een school betekent dit dat om de zoveel jaar een doorlichtingsteam langs komt. Dit is een team van onderwijsinpecteurs die de doorlichting uitvoeren. 

 

Dit jaar was het opnieuw de beurt aan onze school en meer bepaald het BuSO van Heuvelzicht om doorgelicht te worden. Net voor de Kerstvakantie werd de directie op de hoogte gebracht dat de doorlichting zou doorgaan in de week van 13 januari. Een team van twee onderwijsinspecteurs zouden op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn op de school om de doorlichting uit te voeren. 

Sinds 2018 mogen we spreken van de ‘Inspectie 2.0’. Met deze nieuwe doorlichtingsaanpak wil de onderwijsinspectie de kwaliteitsdriehoek school – onderwijsinspectie – pedagogische begeleiding erkennen. Elke partner speelt daarbij zijn eigen rol om de onderwijskwaliteit dag na dag en voor iedere leerling te realiseren. Door de kwaliteitsontwikkeling van de scholen expliciet te onderzoeken, wil de onderwijsinspectie elke school stimuleren als eerste verantwoordelijke voor haar onderwijskwaliteit. 

 

Voor ons als leerkrachten was het een eerste kennismaking van de ‘inspectie 2.0’, maar we waren er klaar voor. Aan de hand van de planning die het doorlichtingsteam gemaakt had, kon de directie onze eigen planning opmaken. Door de vele gesprekken met de inspecteurs, moesten er namelijk veel vervangingen gebeuren. Het hele team stond echter de hele week paraat om bij te springen waar nodig en er voor te zorgen dat de doorlichting zo weinig mogelijk invloed had op de leerlingen en hun lesactiviteiten. 

Naast de gekende klasbezoeken die de inspecteurs doen in zowat alle klassen en tijdens zoveel mogelijk verschillende lesactiviteiten, werden ook tijdens groepsgesprekken een aantal kwaliteitsgebieden onder de loep genomen. De ‘kwaliteitsontwikkeling’ werd besproken in een open groepsgesprek met de onderwijsinspecteurs. Hiervoor werd een groep mensen afgevaardigd die ons volledig schoolteam kon vertegenwoordigen. De ‘leerlingenbegeleiding’ kwam aan bod aan de hand van casussen en de ‘onderwijsleerpraktijk’ werd onderzocht aan de hand van klasbezoeken, gesprekken met leerkrachten en leerlingen alsook tijdens de verschillende groepsgesprekken. Ook  werd er samen met onze preventieadviseur Stefaan onderzoek gedaan naar bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 

Op dinsdag waren ouders, grootouders en een bewindvoerder van verschillende leerlingen bereid om een gesprek aan te gaan met de inspecteurs, waarvoor nogmaals onze dank! 

 

Tijdens het groepsgesprek op donderdag werden de onderwijsschalen er bij genomen. Op deze schalen mochten we aanduiden waar we onszelf zien als school op de verschillende kwaliteitsgebieden en werd ons verteld waar de inspecteurs ons zagen. Het werd snel duidelijk dat de school en het doorlichtingsteam op eenzelfde lijn zaten. Als school weten we dus goed wat onze sterke punten zijn, maar ook waar onze uitdagingen liggen.  

 

Tijdens het synthesegesprek werd het advies van het doorlichtingsteam meegedeeld: GUNSTIG, zonder bemerkingen! Op twee gebieden, namelijk onze samenwerking met het CLB en organisatiebeleid, werden we zelfs ‘boven de verwachting’ geschaald. Dit wil zeggen dat we hier als voorbeeld gezien mogen worden en hier zijn we dan ook best trots op. 

 

Dit resultaat sterkt ons om verder te doen zoals we bezig zijn en onze uitdagingen niet uit de weg te gaan. 

Samen op weg naar Kerstmis.

15 december, 2019 

Tijdens de advent nemen we de leerlingen mee op weg naar Kerstmis. Dit doen we met een prachtige adventskalender, getekend door juf Lisa.

 

We starten, op de eerste adventszondag, in het huis van Jozef en Maria: de deur staat open maar er is niemand thuis. Jozef en Maria moeten op reis naar Bethlehem. We knippen en plakken een wiegje in het deurgat, want Jozef en Maria hebben de hoop dat alles goed komt, dat ze met hun kleine baby terug thuis zullen komen, na een lange reis.

 

Vervolgens kleuren we elke schooldag een voetstap, zo komen we telkens een stapje dichter bij Kerstmis. Op de tweede adventszondag komen we aan bij de grote stenen boog. Kijk eens goed, want als we de boog rood kleuren, krijgen we een groot hart! Jozef en Maria helpen elkaar tijdens de moeilijke tocht, want ze houden van elkaar (liefde).

 

Vijf voetstappen verder komen we aan bij de herberg, derde adventszondag. Er brandt veel licht. Maar voor Jozef en Maria is er geen plaats. De herbergier laat hen niet binnen. We knippen en kleven de herbergier in de deuropening. Achteraf had de man misschien wel berouw dat hij die hoogzwangere vrouw geen plaats wou of kon aanbieden. 

 

De laatste vijf voetstappen leiden ons naar de stal. De grote ster boven de stal staat symbool voor het geloof in Jezus. Want zij die geloven, de herders en de drie koningen, volgen de ster tot bij stal. Nu zijn we helemaal klaar voor het feest van de geboorte van Jezus, Kerstmis!

 

Ook het personeel van Heuvelzicht wordt uitgenodigd om mee op weg te gaan naar Kerstmis. Naast de opdracht om samen met de leerlingen de taakjes bij de adventskalender uit te voeren, komt er een zingevende tekst van priester Antoon Vandeputte (uitgeverij muurkranten). De adventskalender sluit nauw aan bij deze tekst, waarin de kernwoorden hoop, liefde, berouw en geloof treffend worden beschreven.

 

Op deze manier gaan we allemaal samen op weg naar Kerstmis!
Als dat niet mooi is…

 

Tom Verheecke
Pastorale Werkgroep Heuvelzicht

Zangkoor Heuvelzicht brengt sfeer op jaarlijkse kerstmarkt!

8 december, 2019 

Tijdens het weekend van 6 tot 8 december was er naar jaarlijkse gewoonte ‘Kerstmarkt’ in de grote zaal van ‘De Vleugels’. Het is ondertussen een echte traditie geworden dat er door leerlingen van Heuvelzicht gezongen wordt! Dit jaar mochten pedagogische eenheden 1 en 13 het podium op. 

 

In de weken vooraf werd er gretig geoefend in de klas. We streven ernaar om elk jaar minstens 1 nieuw liedje te brengen om zo gaandeweg ons repertoire uit te breiden. Nieuwe liedjes worden met behulp van onze logopedisten gevisualiseerd. Zo krijgen de leerlingen een ‘tekst’ met prenten die het wat gemakkelijker maakt om de liedjesteksten te memoriseren.  

 

Er wordt met heel wat enthousiasme gezongen! Het zingen wordt ondersteund met behulp van gebaren. Zo worden bepaalde woorden uitgebeeld en is er naast het auditieve aspect ook nog een visueel aspect aan verbonden! Voor leerlingen die niet spreken is dit een mogelijkheid om zo ook deel uit te maken van het koor. 

 

De optredens (1 maal in de voormiddag en 2 maal in de namiddag) zijn altijd heel plezant! Zowel het koor als het publiek kan enorm genieten van de kerstmuziek. Het zangkoor is heel enthousiast tijdens het zingen en bespelen van instrumenten. Een welgemeend applaus doet iedereen op het podium glunderen van genot!  

Alvast aan iedereen een vrolijk Kerstfeest en een prettig eindejaar!

 

Groetjes,

Het kerstkoor van Heuvelzicht 

Hoog bezoek!

8 november, 2019 

Op vrijdag 8 november kwamen Sint-Maarten en Zwarte Piet langs in onze school. Hij bracht een bezoekje aan alle klassen. Iedereen zette zijn beste beentje voor!

PE10: De Sint aan het werk met de strijkrol.

De strijkrol

Pe 10 kreeg de eer om als eerste Sint-Maarten te ontvangen. Zij vertelden en toonden hoe ze strijken met de strijkrol. Daarna mocht Sint dit ook proberen. Wat was hij jaloers op de klas! Hij wilde dit ook heel graag hebben thuis.

PE6: Stoelendans met Sint en Piet.

Stoelendans

De tocht ging verder richting klas PE6. Sint en Piet mochten meespelen met de stoelendans. Wat was dat plezant!

PE11: Ayrton won van de Sint in een memory.

Memory

Vervolgens mocht Sint naar klas PE 11 waar hij een memo-spel mocht spelen van de tuin. Hij verloor tegen Ayrton.

G2: De Sint aan het smarboard.

Het Smartboard

Daarna was het de beurt aan klas G2. Sint en Piet mochten kennismaken met het smartboard. Elk om beurt mochten ze twee prentjes omdraaien. Iedereen deed mee en was heel enthousiast!

PE4: blind proeven voor de Sint.

Proeftest

Bij klas Pe4 kregen Sint en Piet een proeftest. Ze waren eerst wat bang, maar waren gerustgesteld na de eerst hap. Sint mocht bruine chocolade proeven en ananas. Zwarte Piet kreeg witte chocolade. Beiden deden het heel goed!

PE12: Annelies mocht bij de Sint komen.

Het Grote Boek

Elke leerling mocht een hand geven aan Sinterklaas in de klas van PE12 en Sint las voor uit zijn boek. Alle leerlingen waren heel flink geweest.

PE14: Bowling met de Sint.

Bowling

In de klas van PE 14 mochten Sint en Piet bowlen. Ze moesten dit ook op allerlei gekke manieren doen (omgekeerd).  Sint had het wat moeilijk, want hij kon dit beter zonder gootjes. Zwarte Piet smeet een strike. Ze vonden het heel leuk!

PE9: Dansen met de Sint.

Dansen

In de containerklas van PE 9 konden Sint en Piet genieten van een dansoptreden. Iedereen deed mee, wat een feest! Ze hadden ook een mooie tekening gemaakt voor Sint en Piet, wat ze allemaal afgaven.

PE3, PE5 en PE8: Rolstoeldansen met de Sint en Piet.

Rolstoeldansen

In de grote zaal mochten Sint en Piet een spelletje doen met de rolstoelen, samen met de klassen PE 3, PE5 en Pe8.

PE2 en G3: pakjes verdelen met Piet.

Pakjes parcours

De klassen Pe2 en G3 deden een parcours met pakjes. Iedereen deed dat heel goed en mocht komen helpen met Zwarte Piet om alle cadeautjes te verdelen.

PE7: een handmassage voor de Sint.

Massage

In klas PE 7 kreeg Sint-Maarten een handmassage van juf Joke. Wat genoot hij!

G1: Op de schoot bij de Sint.

Picknicken gooien

De leerlingen van klas G1 hadden allemaal een prachtig schoentje gemaakt en probeerden picknicken te gooien in hun schoentje. Sommige leerlingen waren wat bang van Zwarte Piet.

PE13: Sint en Piet mochten proeven van de appel-mijter-flappen.

Appel-mijter-flappen

In het voedingsatelier hadden de leerlingen van Pe13 appelflappen gebakken. Zwarte Piet en Sint mochten hiervan proeven en raden wat de ingrediënten waren. Dit deden ze heel goed. Zwarte Piet vroeg zelfs het recept, wan hij wou dit thuis ook eens maken.

PE1: Zingen met de Sint en Piet.

Music maestro

De leerlingen van klas Pe1 zongen een liedje voor Sint en Zwarte Piet en speelden zelf muziek. Wat genoten ze van dit muzikaal spel!

Sint-Maarten en Zwarte Piet waren heel enthousiast over onze school. Alle kinderen verdienden een zakje met snoep. Toen was het tijd voor hen om afscheid te nemen van onze school.

Tot volgend jaar lieve Sint en Piet!

De Heuvelbar

4 november, 2019 

Vorig schooljaar werd de ‘Heuvelbar’ geopend op onze school vzw Heuvelzicht.

 

De bar werd opgericht als vraag vanuit het team om op bepaalde momenten eens gezellig samen te kunnen keuvelen en de week te bespreken. Dit werd een groot succes want bij iedere opening hadden we steeds een grote opkomst, de bar werd ook geopend tijdens het oudercontact zodat de aanwezige ouders nog konden genieten van een natje en een droogje na de bespreking van hun kind. 

 

De drankjes werden aangeboden aan democratische prijzen van 1 of 2 euro en zo hadden we vorig schooljaar toch een mooie winst van 250 euro!

 

Met de werkgroep mochten we deze winst uitbesteden ten voordele van onze leerlingen en werd er gekozen om klein materiaal aan te kopen die gebruikt kan worden op het luchtkussen. De lessen kunnen hiermee nog uitdagender, speelser, toffer, uitgebreider,… gebracht worden aan de leerlingen. 

 

Zo werden er tal van verschillende soorten ballen gekocht, een médecinbal, pittenzakjes met figuren, een kruiptunnel, ringen en werpzakjes. 

 

PE 12 mocht als eerste dit klein materiaal uittesten en genoot met volle teugen. 

De Heuvelbar

Ook dit schooljaar blijft de Heuvelbar open en hopen we terug op een mooie winst zodat we volgend schooljaar weer een nieuw project kunnen steunen! 

 

Groetjes 

Het Heuvelbarteam! 

Startviering schooljaar 2019 - 2020

18 september, 2019 

Het is weer zover …

 

Een nieuw schooljaar gaat van start!  Dat betekent veel nieuwe gezichten, zowel bij de leerlingen als leerkrachten. Traditioneel staat er jaarlijks een startviering gepland. We vieren het begin van een boeiend schooljaar! 

Het team van de godsdienstleerkrachten staken de koppen bij elkaar om dit uit te werken. De viering ging door op woensdag 18 september. Samen met priester Lode kwamen alle leerlingen samen in onze vernieuwde kapel.

 

We beslisten om een rode draad doorheen de viering te steken. Wat is er beter tijdens de maand september dan als thema ‘een klasgroep vormen, vrienden zijn’ te nemen? Aan de hand van enkele geprojecteerde foto’s konden de leerlingen kennismaken met alle nieuwe gezichten van leerkrachten en leerlingen op onze school. Alle leerlingen verwelkomden hen met een groot applaus! Tijdens de viering werd het verhaal ‘Jezus roept zijn vrienden’ nagespeeld. Jarne, Ashley, Jason en Matthias, leerlingen van PE1, deden dit samen met priester Lode. Ook werd het altaar versierd met een tafelkleed waaraan elke leerling in onze school mocht meewerken. Alle handen van de leerlingen werden namelijk met verf op het laken geprint.

De muziek tijdens de viering werd verzorgd door ons schoolkoor dat bestond uit leerlingen van PE10 en PE13. Bij het zingen van de liedjes deed iedereen vol overgave mee, van het zingen tot het klappen in de handen, van SMOG tot het wuiven naar iedereen. Je hoort het, alleen maar blije gezichten en hechte klasgroepen! 

Op naar een leerrijk schooljaar!

 

Christelijke groeten,

Juffrouw Lieselotte, meester Tom en meester Ward

Heuvelzicht Got Talent

27 juni, 2019 

Het schooljaar 2018-2019 is al weer voorbij gevlogen en op donderdag 27 juni was het tijd voor de afsluitnamiddag. Het was dit jaar een speciale afsluitnamiddag want we namen niet alleen afscheid van maar liefst 14 schoolverlaters, maar ook 2 collega’s gingen op pensioen. Juffrouw Cecile en juffrouw Erna verdienden het dan ook om op deze dag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet te worden.

 

De leerlingen hadden hun best gedaan om een heuse show in elkaar te steken voor juffrouw Cecile en juffrouw Erna en dit onder de noemer ‘Heuvelzicht Got Talent’. Er waren 11 leuke acts voorzien waarin de leerlingen hun talenten mochten laten zien op het podium in de grote zaal. Ter ere van hun pensioen waren Juffrouw Cecile en Juffrouw Erna de jury van dienst en mochten ze dus ook de hele show aanschouwen van op de eerste rij.

 

De leerkrachten toonden het goede voorbeeld en gaven het beste van zichzelf met de aangepaste versie ‘Skwone Meiskes’ ter ere van juffrouw Cecile en juffrouw Erna. Een mooi koor van leerkrachten brachten dit lied onder muzikale begeleiding van meester Stefaan op de piano.

Daarna was het aan de leerlingen om hun talenten te showen op het podium. PE1 en meester Stefaan haalden hun beste ‘Heuvelmoves’ uit tijdens een  mooie dans. PE8 en meester Ward deden dan weer een ‘Hoedendans’ en juffrouw Cecile en juffrouw Erna mochten meedoen. En na een mooie en poëtisch voorleesmoment werd de jury en het publiek ook getrakteerd op de voetbalkunsten van ‘Hazard & Co’.

Sieger van PE9 en Emmanuel van PE12 zorgden voor een kleurrijke sorteeract. Chanelle en Kenny van PE1 brachten een wel heel speciaal en kunstzinnig duet. Terwijl Chanelle het publiek entertainde met een mooi muzikaal optreden, schilderde Kenny in recordtempo een mooi schilderij. De jury was hier dan ook danig van onder de indruk. Meester Jeroen en de leerlingen van PE4 deden een spectaculair en ritmisch optreden met heel wat gedrum en getrommel. We hadden een verrassingsoptreden voor de jury voorzien en juffrouw Cecile en juffrouw Erna mochten zich meten in een wedstrijdje eieren opkloppen. Juffrouw Erna kwam hier als winnares uit de bus.

De leerlingen van PE3, PE5 en PE13 brachten een prachtige rolstoeldans. Robby van PE6 durfde het aan om juffrouw Cecile en juffrouw Erna uit te dagen voor ‘de ronde van Klerken’. Allen trokken ze een fietstruitje aan en na het startsignaal kon hun plezier niet meer op. Juffrouw Cecile en juffrouw Erna hadden alle moeite om Robby bij te houden, laat staan dat ze hem konden inhalen. Als afsluiter van de show brachten de leerlingen van PE10 een ingetogen en emotioneel geladen 7 anjers, 7 rozen met SMOG. Juffrouw Cecile en juffrouw Erna werden dan ook bedankt voor hun jarenlange inzet met een artistiek boeketje bloemen anjers en rozen.

Juffrouw Cecile en juffrouw Erna waren zeer onder de indruk van alle optredens en talenten van de leerlingen. Nu was het hun beurt om de leerlingen te bedanken en ze een laatste keer te verwennen door te trakteren met een lekker ijsje. Daarna werd de dag afgesloten met een leuke fuif en mochten de leerlingen zich uitleven op de dansvloer.

 

Veel succes aan alle schoolverlaters!

Dank u wel, juffrouw Cecile en juffrouw Erna! Jullie worden nu al gemist.

De kampioenen zetten Heuvelzicht op stelten

28 mei, 2019 

Op 28 mei kwamen de leerlingen mondjesmaat toe.. Allemaal richting grote zaal, wat uiteraard niet de gewoonte is. Zou er iets aan de hand zijn?

 

Plots leken de leerlingen in een theaterzaal te zitten. Ze zagen Carmen, Xavier, Pol, Doortje, Pascal, Bieke & Marcske. Ze konden na enkele weken opnieuw voetballen. Het slechte weer en weinig spelers zorgden ervoor dat ze telkens forfait moesten geven.

 

Carmen vond het tijd voor een aperetief, terwijl Xavier zijn dagschotel snel uitdronk. Marc liet zelf zijn chochomelk staan. Pol, de trainer, was alweer aan het zagen.. ‘Kom jongens, omkleden!’


Maar plots lag een kaper op de kust. Een dief liep weg met de truitjes! Geen truitjes = geen wedstrijd. Gelukkig kwam Doortje met een goed idee. De kampioenen vroegen de leerlingen of ze het zagen zitten om hen te helpen. Ze twijfelden niet en zagen het met veel enthousaisme zitten.

 

Zo gezegd, zo gedaan. Er waren tal van activiteiten om ons voor te bereiden voor de wedstrijd. BiM met Bieke om te ontspannen, kap- en beautysalon bij Carmen, Xavier’s misterieuze verhaal, Marcskes magische creaties, Pascal’s plezante pasjes, Boma’s boekenhoek, Pol’s penaltycup, Doortjes doe- en denkbord, DDT’s dolle rollers.

 

‘s Middags kwamen de leerlingen opnieuw samen. We zagen dezelfde pesonages opnieuw opduiken. Ze bedankten onze leerlingen van harte voor de mooie shirts én spandoekken. Marc vroeg hem wel af wie dat spanddoek nu zou genomen hebben. De dader moest uiteraard nog gevonden worden. De politie vertelde de kampioenen dat de dief sporen op het domein hadden achtergelaten. Daar waren de kampioenen helemaal niets mee, ze kwamen voor de eerste keer op het domein van De Vleugels.. Wat nu? Gelukkige waren de dames van de kampioenen aanwezig. Carmen kwam met een fantastisch plan af. De leerlingen kennen het domein. Zo vroeg ze aan de leerlingen of ze het opnieuw zagen zitten om te helpen. JAA!, was alweer hun deel.

 

Na een lange fotozoektocht per klas kwamen de leerlingen terug in de zaal. Ze probeerden de puzzel met verschillende stukken op te lossen. Na het dessert en het drankje was het heel snel duidelijk. Pol en Marc kwamen binnen met de dader. Xavier kon zijn ogen niet geloven; DIMITRI?! Als straf kozen de leerlingen ervoor om Dimitri in het doel te laten staan. De leerlingen, die afgelopen ochtend toevallig genoeg nog samen trainden met Pol en Xavier, mochten een penalty nemen als ze dat wilden. Ik moet het jullie uiteraard niet vertellen, Dimitri zag alle hoeken van het doel en bakte er niet veel van.

 

Eind goed al goed..

 

Een dikke merci aan de leerlingen van VISO Roeselare, alsook de leerlingen én leerkrachten van Heuvelzicht om zich een volledige dag in het zweet te werken!

 

Met vriendelijke groeten

Nadine, Jacqeluine, Annelies L., Eline, Simon, Brecht & Hannes

Heuvelzicht opent deuren

22 maart, 2019 

Op vrijdag 22 maart opende de school haar deuren tijdens het schoolfeest van dit schooljaar. Vanaf 15u was iedereen reeds welkom in de grote zaal van De Vleugels. De gasten werden warm ontvangen door directie en leerkrachten en er was de mogelijkheid om te smullen van een lekker stukje taart, gebak of koekje en een koffie of thee. De leerlingen hadden zelf een aantal van deze gebakken en koekjes gemaakt tijdens de kookles de dag voordien.

We wilden bezoekers van ons schoolfeest de kans geven om onze school beter te leren kennen aan de hand van een rondleiding. Er kon op voorhand ingeschreven worden voor een rondleiding doorheen de verschillende lokalen in het schoolgebouw en het domein van de Vleugels. Alle activiteiten die op school aangeboden worden aan onze leerlingen kwamen tijdens de rondleiding aan bod.

De grote zaal werd ingekleed en was voorzien van de nodige kinderanimatie in de vorm van een stand voor grime en een visput met leuke prijzen. Op het podium stonden alle tombolaprijzen uitgestald. Juffrouw Cecile verkocht met groot gemak alle tombolalotjes, maar er zaten dan ook een aantal leuke prijzen tussen en iedereen had sowieso prijs. Vanaf 18u zorgde meester Jeroen dat de barbecuegeur de zaal binnen drong en er vlot aangeschoven werd voor een smakelijke braadworst.

Meester Stefaan zorgde voor de muzikale noot met zijn band ‘de Muzikale Musketiers’. Later op de avond werden er nog 5 extra mooie prijzen uitgedeeld aan de 5 gelukkigen die hun lotje getrokken zagen door een onschuldige kinderhand. We kregen van veel bezoekers te horen dat het eens zeer leuk en interessant was om eens meer te weten te komen over hoe er gewerkt wordt in onze school en over welke lokalen en materialen we beschikken.

Bij deze willen we nogmaals onze sponsors van het schoolfeest van dit jaar bedanken!

Contact

vzw Heuvelzicht
Stokstraat 1A
8650 Klerken
051/50 55 58
buo@heuvelzicht.be

directie

BuSO
Mevr. Lieve Deroo
lievederoo@heuvelzicht.be

BuBaO
Mevr. Lieve Dehondt
lievedehondt@heuvelzicht.be

social

Shopping Basket